Legenda o założeniu miasta mówi o plemiennym władcy, który pewnego razu podczas polowania samotnie oddalił się od swojej drużyny i przez wiele dni błąkał się po lesie nie mogąc odnaleźć drogi. Kiedy wreszcie trafił na niedużą polanę i stojące przy niej chaty wieśniaków, krzyknął podobno z radości: "O! Pole!". Z wdzięczności kazał w tym miejscu wybudować gród - dzisiejsze Opole.

Trochę Historii


Połowa IX w.

- źródło pisane "Geograf Bawarski" wzmiankuje o 20 grodach Opolan, wśród których musialo być Opole

rok 984

- domniemany pobyt w Opolu św. Wojciecha

ok.990

- Opole wraz z całym Śląskiem przyłączone do Polski przez Mieszka I

rok 1202

- przyłączenie Opola do księstwa raciborskiego przez Mieszka I Plątonogiego, który zapoczątkował linię piastów opolskich

1211-1217

- Kazimierz I dokonał lokacji Opola

1273-1289

- budowa zamku na Pasiece przez Bolka I

1300

- ukończenie budowy wieży zamku, zwanej Wieżą Piastowską

1352

- wybudowanie ratusza miejskiego (drewnianego)

1382-85

- budowa Zamku Górnego; współcześnie wieża jest wbudowana w mury Zespołu Szkół Mechanicznych

1421

- powstanie pierwszego szpitala miejskiego fundacji księcia biskupa Jana Kopidyły, do naszych czasów ostała się kaplica św.Aleksego

1497-1532

- księstwo opolskie pod rządami Jana Dobrego umacnia się terytorialnie i cieszy się spokojem

1552

- Opole przechodzi pod panowanie dynastii Habsburgów

1679

- wybuch epidemii w Opolu - na miejscu zburzonej karczmy skąd wzięła swój początek zbudowano kościół św. Sebastiana

1713

- spustoszenie Opola przez ogromną powódź

1739

- wielki pożar w Opolu - spłonęło 2/3 miasta

1742

- w wyniku I wojny śląskiej Opole przechodzi w ręce Prus

1816

- Opole siedzibą rejencji oposkiej

1823-1824

- powstaje nowy ratusz wzorowany na florenckim Palazzo Vecchio

1843

- uruchomienie połączenia kolejowego na trasie Opole - Wrocław

1896

- wybudowanie wieży ciśnień i wodociągów miejskich

1945

- Opole w granicach państwa polskiego

1950

- Opole stolicą województwa

1954

- powstała Wyższa Szkoła Pedagogiczna; od 1994 r. Uniwersytet Oposki

1963

- I Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu

1966

- powstała Wyższa Szkoła Inżynierska; od 1996 r. Politechnika Opolska

1997

- powódź obejmuje prawie połowę miasta

1997

- przyznanie miastu Honorowej Flagi Rady Europy

1998

- Opole pozostaje stolicą jednego z 16 województw Rzeczpospolitej Polskiej

2000

- Przyznanie miastu Plakiety Honorowej Rady Europy

2002

- zrekonstruowany dawny klasztor Dominikanów, później szpital miejski staje się główną siedzibą Uniwersytetu Opolskiego Collegium Maius